Adatvédelmi nyilatkozat

A Dentamark Kft – melynek székhelye Bihar megye, Nagyvárad, Moscovei utca, 23. szám, 1. lakás, a Megyei Cégbíróság által kibocsátott cégjegyzék száma J5/750/2000, valamint a közösségi adószáma RO13394675 – a személyes adatokat feldolgozó nyilvántartási hivataltól elnyerte a személyes adatkezelői címet a 38435 nyilvántartási azonosítóval.

A Dentamark Kft a törvény előírása szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és védelmét, ugyanakkor a személyes adatok feldolgozását illetően tiszteletben tartja a páciensek magánélethez való jogát.

A Dentamark Kft a személyes adatokat jóhiszeműen, a jogszabályok által előírt módon dolgozza fel, kizárólag legitim céllal, a páciensek kérésére történő fogászati beavatkozások során. A személyes adatok feldolgozása a 677/2001. számú törvény követelményeinek megfelelő műveleteket foglalja magába. A hatályban lévő törvény szerint a páciens egyértelműen és világosan beleegyezik abba, hogy a Dentamark Kft használhatja az általa megadott személyes adatokat.

A Dentamark Kft a következőképp használja az Ön személyes adatait:

1. Audio-video képek, automatizált eszközökkel készített felvételek által, melyekkel biztosítjuk a személyek és cégünk személyes helységeinek és/vagy javainak monitorizálását/biztonságát, a 333/2003 számú törvénynek megfelelően, utólagos változtatásokkal és kiegészítésekkel, tekintve a javakra, értékekre és a személyek védelmére.

2. Családnév, keresztnév, személyigazolvány sorozata és száma, nem, születés dátuma és helye, aláírás, telefonszám, lakcím, e-mail cím, foglalkozás, személyi szám és egészségügyi állapot rögzítése által, mindezt az orvosi kartonon kézzel kitöltve és aláírva minden páciens által.

1. A személyes adatokkal kapcsolatos információkat kizárólag mi használjuk, cégünk helységeinek és javainak biztonságának megőrzése -, valamint a felsorolásban olvasható orvosi beavatkozások elvégzése céljából:

1. Az általános egészségi állapot felmérése
2. A fogászati problémák felmérése magánúton
3. A kezelés és procedúrák meghatározása
4. A soron következő fogászati procedúrák meghatározása a kezelés keretén belül
5. A kezeléssel, a felhasznált anyagokkal kapcsolatban felmerült kérdések, kérések megoldása
6. Ráadás termékek és/vagy szolgáltatások felajánlása
7. Kapcsolatfelvétel (beleértve a postát, e-mailt, faxot, üzenetet, pagert vagy telefont)
8. Számlázás
9.A szükséges adatok regisztrálása a legmegfelelőbb procedúrák és személyreszabott kezelések megállapítása céljából, figyelembevéve minden páciens fogászati szükségleteit.

2. A feldolgozott információk továbbítása.

A Dentamark Kft-nek jogában áll partnereinek (fogorvosok, más területen dolgozó orvosok, fogtechnikusok) továbbítani a tulajdonában lévő információkat azzal a céllal, hogy az orvosi beavatkozás szakmailag a legtökéletesebb legyen.

A személyes adatokat az érintett páciens kérésére továbbíthatjuk más szervezetek vagy személyek felé.

A személyes adatokat a Román állami intézmények, hatóságok felé is továbbítjuk, amennyiben ez szükséges.

3. Az információk továbbítása Románia területén kívül
Az Ön adatait nem továbbítjuk külföldre.

4. Melyek az Ön jogai és hogyan gyakorolhatja őket?

Joga van tájékozódni – információt kérhet az Ön személyes adatainak feldolgozását illető lépésekről.

Joga van helyesbíteni – kijavíthatja a pontatlan személyes adatokat vagy kiegészítheti azokat.

Joga van az adatok törléséhez (“a felejtés joga”) – kérheti adatainak törlését abban az esetben, ha ezek feldolgozása nem volt törvényes, vagy más, a törvény által megfogalmazott esetekben.

Joga van a feldolgozás korlátozásához – kérheti adatai feldolgozásának korlátozását abban az esetben, ha vitatja adatainak pontosságát, vagy más, a törvény által megfogalmazott esetekben.

Joga van ellenkezni – ellenezheti azon adatainak feldolgozását, melyek kétségbe vonják törvényes érdekeinket.

Joga van adatainak hordozásához – bizonyos körülmények között azon személyes adatait, melyeket kiszolgáltatott nekünk, megkaphatja automatikusan leolvasható formában, vagy kérheti, hogy ezen adatokat másnak továbbítsuk.

Joga van panaszt tenni – a személyes adatok feldolgozásának módjáról bármikor panaszt tehet a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóságnál.

Joga van beleegyezésének visszavonásához – bármikor visszavonhatja beleegyezését azokban az esetekben, amikor az adatok feldolgozása az Ön engedélyével történt. Beleegyezésének visszavonása azonban csak a jövőre vonatkozik, a visszavonást megelőző adatfeldolgozás továbbra is érvényben marad.

Joga van ahhoz, hogy ne kényszerítsék automatikus döntések meghozatalához vagy korábbi automatikus döntések kiegészítéséhez – kérhet és kaphat emberi beavatkozást az adatfeldolgozás kapcsán, vagy kifejezheti saját véleményét az adatfeldolgozás módjával kapcsolatban.

Az érintett személyek jogait akkor ültetjük gyakorlatba, ha azokat írásban, dátummal és aláírással ellátva továbbítják a Dentamark Kft címére: Nagyvárad, Moscovei utca, 23. szám, 1. lakás, Bihar megye, Románia.

5. A személyes adatok biztosításának szükségessége

A személyes adatok megadása valóban szükséges, melyeket a fent említett célok biztosítása érdekében dolgozzuk fel.

A személyes adatok feldolgozásához szükséges információk megtagadása vagy az írásban kifejtett tiltakozás egyrészt lehetetlenné teszi az Ön számára, hogy belépjen a Dentamark Kft azon területeire, ahol tevékenységeit folytatja, másrészt lehetetlenné teszi az orvosi beavatkozás elvégzését.